Contact

Telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag van  9:00 u. – 9:45 uur.

Tel:  0575-848996.  Bezoekadres:  Stokebrand 14,  Zutphen.

In verband met de planning en organisatie geldt de volgende spelregel: een afspraak kan tot uiterlijk twee werkdagen tevoren kosteloos telefonisch worden gewijzigd of geannuleerd. Daarna wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. (Ter tegemoetkoming zal een bedrag van een half uur worden berekend).

Richtlijn consult prijs (vanaf april 2018):

  • Tot een half uur € 55,- (controle/ check-up consult).
  • Tot aan drie kwartier € 75,- (vervolg consult).
  • Tot een uur € 95,- (intake gesprek/ uitgebreid consult.
  • Extra gekoppelde tijd € 20,- per kwartier. Of anders in overleg.

Email: praktijkgovers@gmail.com

PRIVACY: Met uw persoonlijke gegevens (AVG wet, verwerking persoonsgegevens) en medische gegevens (WGBO wet, geneeskundig behandelingsovereenkomst/medisch dossier) zal zo zorgvuldig als mogelijk worden omgegaan. Als behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens en heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Enkele gegevens kunnen voor de financiële administratie, of waarneming bij afwezigheid, of anoniem gebruik tijdens intercollegiale toetsing, of met uw expliciete toestemming ter informatie naar een andere zorgverlener dan wel enige andere reden gebruikt worden.

Bij het overeenkomen van een afspraak wordt er vanuit gegaan dat u van het bovenstaande praktijkbeleid op de hoogte bent.

KLACHTEN: Een klacht is het handigst direct met de betrokkenen te bespreken. We kunnen daar beiden wijzer van worden. Komen we er niet uit dan kun je de klacht ook melden aan www.nvkh.nl/over-ons/klachtenafhandeling-nvkh (gratis)  Verder kunt nog een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie van het RBCZ.

K.v.K. nr. : 17255754                                                                                                            R.B.C.Z. licentiecode : 170141R                                                                                          N.V.K.H. nr. : 07-1205.